Ketään ei saa kiusata!

Työ & Elämä radio-ohjelma käsitteli henkistä väkivaltaa 8.12.2014. Ohjelma on kuunneltavissa linkin kautta.

”Sille, että joudumme kiusaamisen kohteeksi emme voi mitään. Mutta siihen, miten me itse toimimme työyhteisössä voimme vaikuttaa. Se ei ole yksin kiusatun eikä esimiehen ongelma vaan se pitää nähdä koko työyhteisön ongelmana. Jokaisen pitää kantaa siitä vastuu”, muistuttaa Työterveyslaitoksen asiantuntija Maarit Vartia-Väänänen.

”Kiusaamisen juuret ovat kaukana lapsuudessa. Kiusaamisessa on kysymys vallankäytöstä. Valtaa haetaan sen oman minuuden tueksi, joka ei ole välttämättä kehittynyt hyvissä sosiaalisissa olosuhteissa. Tavalla tai toisella kiusaaminen on valtaa ja vallankäyttöä, yliotetta toisesta”, tietää työpaikkakiusaamisesta selvinnyt kirjailija Sirpa Polo.

Töissä ei saa kiusata!